Pájův blog

Pájovo psací stůl

Optimální rozložení pomůcek na desce psacího stolu je velice závažné téma, kterému je zapotřebí věnovat velkou pozornost. Obzvláště teď před blížícími se státnicemi. Abych dosáhl co nejlepšího rozmístění věcí bylo zapotřebí prostudovat tři velice známá schémata a to:

  • Leffinqwellův psací stůl
  • Leffinqwellův psací stůl – modifikace dle A. Bronštajna
  • Leffinqwellův – Bronštajnův psací stůl – t. zv. Zajícova varianta

O těchto třech variantách se tu nebudu nijak rozepisovat. Jejich podobu si můžete prohlédnout na obrázcích. Podrobně rozeberu pouze mnou vytvořený návrh mého psacího stolu. První změnou které si můžete všimnout je přesunutí knih připravených ke studiu ze sektoru A1 do A2 a naopak přesunutí zdroje světla ze sektoru A2 do A1. Díky této výměně mám učebnice více po ruce. Vedle svítidla jsem navíc přidal psací potřeby. Ty se v původních schématech vůbec nevyskytovaly. Zdařile umístěný blok v sektoru B5 jsem přesunul do trochu hůře dostupné A4. Tím jsem si B5 uvolnil, ale k tomu se dostanu později. Ze sektoru A5 jsem pak odstranil zbytečné prostudované knihy a nahradil je skartovačem před nímž stojí hrnek a lahev s vodou. Moderní inovací pak je nahrazení podložky v sektoru B2 až B4 notebookem. K němu ještě patří televizní anténa nacházející se v sektoru A3. Tedy za právě zmíněným notebookem. Zajímavostí jsou volné sektory B1 a B5. Zde si obvykle odkládám nohy. Závěrem je třeba říci, že vývoj ideálního rozložení pomůcek na desce mého psacího stolu, posunul kvalitu mého studia o notný kus kupředu.


Leffinqwellův psací stůl Leffinqwellův psací stůl.


Leffinqwellův psací stůl – modifikace dle A. Bronštajna Leffinqwellův psací stůl – modifikace dle A. Bronštajna.


Leffinqwellův – Bronštajnův psací stůl – t. zv. Zajícova varianta Leffinqwellův – Bronštajnův psací stůl – t. zv. Zajícova varianta.


Pájovo psací stůl Pájovo psací stůl.