Pájův blog

Raspberry Pi – Raspbian instalace

Nový článek o instalaci Raspbianu najdete na https://raspberry.pavelrampas.cz/raspbian/

Jako operační systém pro mé Raspberry jsem zvolil Raspbian. Instalace je následující. Napřed je zapotřebí stáhnout Raspbian ze stránek raspberrypi.org. Po rozbalení souboru získáme obraz, který je potřeba nahrát na SD kartu. Z Windows to lze udělat pomocí programu Win32 Disk Imager, kterým je také možné později vytvářet zálohy systému. Po nahrání Raspbianu stačí kartu zasunout do Raspberry a zapnout.

Po prvním spuštění se zobrazí konfigurace systému. Toto okno lze vyvolat i později příkazem „raspi-config“. Položky v nastavení jsou:

  • Expand Filesystem – Po nakopírování na SD kartu využívá Raspbian pouze malou část celkové kapacity. Touto volbou bude využívat celou kapacitu karty.
  • Change User Password – Je jasné, že jde o změnu hesla.
  • Enable Boot to Desktop – Navolení jestli se má Raspbian spouštět v grafickém nebo textovém režimu.
  • Internationalisation Options – Zde se skrývají tři volby. Nastavení jazyka, kde je vhodné ponechat angličtinu a přidat češtinu „cs_CZ.UTF-8 UTF-8”, kterou pak stačí nastavit jako výchozí. Další je volba časového pásma. Poslední se nastavuje rozložení klávesnice. Typ klávesnice jsem ponechal na „Generic 105-key (Intl) PC“. Rozložení jsem pak zvolil „Czech – Czech (with <\|> key)“, které má klávesu Z nahoře.
  • Enable Camera – Povolení kamery.
  • Add to Rastrack – Přidání vašeho Raspberry na mapu.
  • Overclock – Možnost zvýšení frekvence procesoru. Výchozí je 700 MHz. Používám nastavení na 900 MHz a rozdíl ve výkonu není nijak extrémní.
  • Advanced Options – Několik dalších nastavení. Nastavení černých okrajů na obrazovce. Jméno v síti. Množství paměti, které bude mít grafika k dispozici. Povolení SSH. Aktualizace konfiguračního programu.

Raspberry Pi config