Pájův blog

Sčítání na krmítku

Letos jsem se poprvé zapojil do sčítání ptáků na krmítku a účast ptactva byla hojná.

  • vrabec polní: 13
  • kos černý: 3
  • hýl obecný: 6
  • sýkora koňadra: 6
  • sýkora modřinka: 1
  • červenka obecná: 1
  • zvonek zelený: 2
  • brhlík lesní: 1
  • krahujec obecný: 1

Krahujec